НЕ е наличен

EMF METER  RF (meter) метер, уред за измерване на работни честоти и вредното въздействие на GSM антени, домашни електроуреди  като микровълнови фурни и др. Този уред може да измери до каква степен има например вредно излъчване на антени от мобилни оператори, микровълнови фурни, и много др.  Ето и ТАБЛИЦА ПО КОЯТО МОЖЕТЕ ДА видите ефектите от продължително излагане на такова излъчване.

Характеристика:

50MHz до 3.50GHz честотен диапазон
Конфигурируем праг за аларма и функция за памет
Лесен и безопасен за използване
Индикатор за ниска батерия
Индикация за претоварване
За изотропни измервания на електромагнитни полета
Измерване без посока (изотропно) с тримерни измервателни сензора
Висок динамичен обхват благодарение на триканалната обработка на цифрови резултати

 

Спецификации:
 • Обхват на скалата: от 38mV/m до 11V/m (11 волта на метър)
 • Екран: 3-3/4 digits LCD maximum reading 3999
 • Обхват на честотите: 50MHz~3.5GHz
 • Measurement Units: mV/m, V/m, µA/m, mA/m, µW/m2, mW/m2, µW/cm2
 • Display Resolution: 0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2, 0.001µW/cm2
 • Directional Characteristic: Isotropic, Triaxial
 • Setting Time: Typically 2 (0-90% measurement value)
 • Избор на скала за измерване: има една скала за измерване
 • Manual Date Memory: Records maximum & AVG
 • Display Value: Intantaneous measured value, maximum value, average value or maximum average value
 • Instant Alarm Function: Adjustable threshold with ON/OFF
 • Calibration factor CAL: adjustable
 • Manual data memory and read storage: 200 data sets
 • Памет на направените измервания: Настройваемо
 • Звукова аларма: Тип жужаща
 • Функция за самоизключване: По подразбиране е 15 minutes, но може да се настройва 0~99 минути
 • Брой измервания: 1.5 пъти на секунда
 • I. При какви външни условия може да работи
 • Температура: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
 • RH: Max. 80%RH
 • II. При какви условия се съхранява
 • Температура: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
 • RH: Max. 80%RH
 • Уреда се захранва с : 1 x 9V батерия
 • В режим на работа батерията издържа: приблизително 50 часа
 • Тежест: около 180g
 • Размери: 220 x 60 x 60mm (including round ball diameter)

 

 • Приложения:
 • Високочестотно (RF) измерване на електромагнитната вълна на полето
 • Измерване на радиочестотно замърсяване от мобилни телефони
 • Приложение за безжична комуникация рутери и др.(CW, TDWA, GSM, DECT)
 • Измерване на мощността на RF за предаватели
 • Откриване и инсталиране на безжична локална мрежа (Wi-Fi)
 • Шпионска камера, безжичен търсач на бъгове
 • Ниво на радиационна безопасност на клетъчен / безжичен телефон
 • Радиовълни от микровълновата печка

 За пояснение  апарата не е гайгеров брояч за измерване на фотони, алфа-частици  или бета и гама-лъчи. Апарата който предлагаме има функции да измерва излъчващата електромагнитна радиация от битовата и промишлената техника: Wifi адаптери,GSM станции, антени, мобилен телефон, микровълнови и др.

Комплекта включва:

 • 1 x 3-Осов Измерител на Електромагнитни честоти/Радио честоти
 • 1 x 9V Батерия
 • 1 x Инструкции на Английски

Това e широколентов Измерител на Електромагнитни честоти/Радио честоти за измерване на високо честотна радиация в спектъра от 50MHz до 3.50GHz. Той е предназначен за измерване на стойността на електромагнитното поле в радио честотения спектър. Той може да направи по-недиректно (изотропно) измерване с датчик за измерване в  три канална честота (в трите посоки  Z, X, Y).

Уреда може да направи измерване недиректно на електрическо поле и е с висока чувствителност, също така позволява измервания на електрическото поле на клетъчните телефони (GSM-ите) и за измерване на ефективността на така наречените стаи (помещения) тип фарадеева клетка 100% абсорбиращи всички лъчения

( Ползва се така нареченото :  електромагнитно екраниране  ). RF метера е много чувствителен дори при много бързи динамични полета и показва моментната им стойност с триканална обработка на цифрови резултати. Например показва колко е моментното излъчване когато звъни GSM или може да показва колко е средната стойност на определен времеви интервал. УРЕДА засича честоти от 50MHz до 3.50GHz.
 
Той има конфигурируеми: алармен праг, функция памет, претоварване и нисък показател на батерията и регулируемо Автоматично изключване и изземване на памет функции. Има удобен интерфейс, който го прави лесно и безопасно да се работи. Моментна стойност, максимална стойност, измерена или средна стойност може да бъде настроена да показва на екрана.
 
EMF измервателя  може да се използва и за обозначаване на
електромагнитното замърсяване, генерирано изкуствено и може да се използва за всички видове радио излъчване и телевизионни предаватели произвеждащи електромагнитни полета, а също така може да се използва в промишлеността, бизнеса и дома, където да ни се отразяват вредни въздействия, дори ако нашите сетива не възприемат нищо.
 
Приложения:
1. Високо-честотно (Радио-Честотно) измерване на силата на електромагнитно поле/вълна
2. За измерване на плътността на радиацията на Мобилен телефон или антена на базова станция (клетка на мобилент оператор)


3. За измерване на излъчването на Wireless (CW, TDWA, GSM, DECT)
4. Радио честотно измерване излъчването на мощността на предавателите

5. За измерване излъчването на Безжичен LAN (Wi-Fi) откриване и монтаж
6. За измерване излъчването на Шпионска (spy) камера, безжичeн бъг търсач
7. За измерване нивото на радиационната безопасност на Клетъчен или Безжичен телефон
8. За измерване нивото на радиация на Bluetooth
9. За търсене на наличие на радиационен теч на
Микровълнова фурна, Радиационния теч на микровълнова е доста опасно (Теч или пробив има, когато е нарушена механично фабричната фарадеевата клетка на микровълнова фурна). А и без теч при измерване микровълновите фурни показват не малки стойности на радио-честотно излъчване. Ето и една много интересна статия от NEW YORK TIMES
10. За измерване нивото на радиация на личната жизнена среда EMF безопасност
Висок динамичен диапазон поради триканална цифрова обработка на резултати

Ето и видео с по-стария модел:

  Ето и доста интересни статии по темата:

ncphp.government.bg

Селектирани статии Google

Селектирани статии Google

Други статии за електромагнитните полета: 1,

МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА ПО БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЕМП

 

Препоръки за мобилните телефони от учебник в СУ  Учебник СУ:  

 1.  С използването на мобилни телефони не трябва да се прекалява, както е с кафето или алкохола. Ако човек се намира в офис или в къщи, трябва да предпочита използването на обикновен, фиксиран телефон. 
 2. Трябва да се избягват разговори при “слаб сигнал” от BTS (в мазе, тунел, асансьор, метро, кола, автобус), защото мобилния телефон работи на максимален сигнал.
 3. Когато е възможно, да се използват предпазни средства: мобилния телефон да се държи “далече” от главата, да се използва “hands-free”. Можете и да ползвате жично хендсфрй със статоскопова слушалка, което дава най-добра защита  защото в ухото ви няма индуктивна намотка на говорител или също така може да се ползват и предпазни “стикери”.  
 4.  Децата трябва да избягват използване на мобилни телефони или да използват специални “детски” телефони.
 5. Избирайте си телефон по указаната стойност на SAR, която той би предизвикал при стандартни условия. Ако такава стойност не е указана, информирайте се от Интернет. 
 6.  Пазете очите си, тестисите и сърцето далеч от телефона. Не забравяйте, че той излъчва дори когато не разговаряте (“режим на сън”). Мастните тъкани ви предпазват донякъде. За базовите станции (клетки на мобилни оператори): Ако за използване на мобилен телефон човек решава сам, за базовата станция (клетки на мобилни оператори) не е така. Не се безпокойте, ако антените не са на по-малко от 30 метра от вас или вашето жилище, или ако не са в пряка видимост (зад стени, сгради и пр.). Все пак се информирайте: каква е мощността на излъчване от станцията, типа на клетката (по-голяма или по-малка), дали антената е секторна, какво е усилването й и в кои посоки са насочени главните лъчи. Ако се съмнявате в нещо, консултирайте се със специалист.

 

Ето и стойноститте валидни за България според наредбата: " НАРЕДБА № 9 ОТ 1991 Г. ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В НАСЕЛЕНИ ТЕРИТОРИИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННО-ЗАЩИТНИ ЗОНИ ОКОЛО ИЗЛЪЧВАЩИ ОБЕКТИ. "

В тази таблица даваме пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на ЕМП в населена територия.
№ по    Честотен обхват, в който работи  Пределно допустимо ниво ред  излъчвателят

 • 1.    от 30 до 300 kHz     25 V/m
 • 2.    от 0,3 до 3 MHz      15 V/m
 • 3.    от 3 до 30 MHz       10 V/m
 • 4.    от 30  до 300 MHz    3 V/m
 • 5.    от 0,3 до 30 GHz    10 µW/кв.cm    (за повече инфо при измерване на вредните RF вълни можете да прочетете тук)

Много добре представена  информация относно средните излъчвания на най-масовите електро уреди в дома можете да видите тук:  www.zaveshtavamvizdrave.com

"добре познатата ни  "Микровълновата печка" е била открита за войските на Хитлер в Русия след като военен инженер от армията му (ето и документа удостоверяващ този факт) по време на обичаен радиолокационен пост през втората световна война забравя яйце в обхвата на антената и вижда какво се случва с яйцето ( Може би именно това е и причината Русия да е ограничила употребата на микровълнови фурни )... В микровълновата печка се използва мощен  магнетронен генератор за произвеждане на микровълни с честота от около 2,45 GHz с цел готвене на храна. Микровълните печки готвят храната като карат молекулите на водата в продуктите да вибрират което ги затопля (Установено е че  на мулекулярно ниво електромагнитните вълни изпаряват водата в клетката малко по малко, докато клетката не изсъхне, една такава изсъхнала клетка е много добра предпоставка за приемник на ракова клетка и развиването на т.нар ракова клетка или тумор). Вибрацията произвежда топлина, която затопля храната чрез трептенето и механично триене на клетките. Като вземем предвид, че органичната материя е съставена главно от вода то всички електромагнитни вълни й въздействат по подобен начин, както микровълновата фурна действа на водата, но с по-малки ватове. Който се интересува от техника вероятно е забелязал, че диапазона на работа на микровълновите печки е 2,45Ghz. На абсолютно същия диапазон работят и Bluetooth  устройствата, WiFi  и други подобни устройства за пренос на данни. На близки честоти работят GSM апаратите в 3G диапазона на повечето оператори (3G-то на виваком например е на различен обхват от този на другите 2 оператора). Каква е разликата между тези устройства и микровълновата печка? Принципно няма съществна разлика. Всъщност разликата е, че Bluetooth  устройствата, WiFi  и GSM комуникационните устройства излъчват с мощности до 2W и в сектор от 360 градуса при по-съвременните мобилните телефони от 0,3-0,5 до 1W ( очаквайте скоро и списък с GSM устройствата подредени по мощтност на излъчване), докато мощността на излъчване на микровълновата печка е минимум 500W излъчвани в сектор от 90 градуса. От друга страна, когато говорите през Bluetooth главата ви се намира между два излъчвателя. Този на ухото ви и този в GSM апарата. Сигурно влияят по някакъв начин. Със сигурност предизвикват загряване на молекулите. Такъв е и принципа на работа на медицинските апарати за нагревки в центровете за физиотерапия (при апарати за нагревки при синузит например се слагат две индуктивни бобини във форма подобна на слушалки в близост до главата, не случайно помещението за такива нагревки е изградено на принципа на фарадеевата клетна или по-точно е направена електромагнитна екранировка в него няма обхват даже GSM-a ). Близки честоти и мощности, излъчвани насочено към нагряваното място от тялото."

 

Любопитно:

 

 

   Как честите електромагнитните лъчения могат да навредят на човека:  

 1. При определени електромагнитни полета водата от клетката се изпарява на мулеколярно ниво, може това да е продължителен процес. Ето как с подходящо напрежение  и подходяща индуктивна намотка това се постига почти веднага нагледно кликнете тук. При продължително излагане на RF лъчения над нормата изпарение на вода от клетката на мулеколярно ниво лека по-лека става вакт, тя закърнява и лесно може да се превърне в тумурна клетка.
 2. При определени електромагнитни полета RF frеquency е възможно и увреждане на ДНК.

 

 

 

Интересни линкове:

Ето какво смятат по въпроса инженерите от Retro PC mania ВРЕДНИ ли са или не  ГСМ GSM излъчванията. Сайта е най-уважавания в сферата на компютърната техника и в България, а и не само:   https://www.facebook.com/retropcmaniaa/posts/968587129833205?__tn__=K-R

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DSTfurl568Q

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140431309480780&id=100005417352051

http://www.blitz.bg/lyubopitno/nauka-i-tekhnologii/prof-georgi-vasilev-petko-sertov-uchastva-v-eksperimenti-s-khora_news328931.html

Интересно интервю със знаменития български изобретател Петко Ганчев за RMF вълните, като военно оръжие: https://www.youtube.com/watch?v=DSTfurl568Q

https://youarenotmybigbrother.blog/2015/04/12/waging-the-battle-for-your-health-against-targeted-individual-no-touch-torture-directed-energy-weapon-attacks-with-supplements/

Ето и интересно иследване на БАН за краткосрочен ефект на ЕМП.  Източникът на електромагнитно излъчване (ЕМП), който е използван за целите на изследването, е omni антена за мобилна комуникация Kathrein тип 741  790.   Можете да видите  тук  (на 219стр и 224стр) Можете да изтеглите и директно от тук( ако не стане с един браузър пробвайте с друг, защото файла е голям и когато пробвах, не се сваля от firefox например ), това е изследване е публикувано на Third Scientific Conference with International Participation
SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY
27–29 June 2007, Varna, Bulgaria

 Ето и интересни аргументи за спечелено Дело от обикновен човек срещу антени на Мтел например. Това доказва, че антените все пак са вредни ако не са спазени нормите и българското законодателство го знае. Файла с Делото можете да свалите от тук.

Извода е, че 4G (стандарт LTE) и 2G (стандарт GSM) са 900-1000 пъти по-мощни като излъчване спрямо 3G (стандарт UMTS), въпреки, че 3G e около 1000 пъти по-мощно излъчване спрямо земния радиочестотен фон (без изкуствено създадени трептения). Използвайте само 3G за да се облъчвате възможно "най-малко", ако въобще това е правилното определение в случая.

Малко факти и за 5G

САЙТ КОЙТО ПОКАЗВА ЛОКАЦИЯТА, БРОЯ и др информация за  АНТЕНИТЕ В ЦЯЛ СВЯТ включително и България http://www.opencellid.org/#zoom=18&lat=42.697043&lon=23.321055 с големи подробности:  http://www.opencellid.org/#zoom=18&lat=43.224762&lon=27.867674

дисертацията:

http://www.space.bas.bg/BG/Procedura-Stoyan/AVTOREF%20celo.pdf

Ето и интересен начин за измерване на електромагнитното поле създадено от високо напрежение, а не от телекомуникационна антена както е при нашия уред. https://www.youtube.com/watch?v=ZyfXvFicp8M  В линка се показва как под далекопровод протича електромагнитна енергия.

Напишете коментар

Note: HTML is not translated!
    Лош           Добър

RF метер, уред за измерване на работни честоти и вредното въздействие на GSM антени, микровълнови вълни и др.

 • Код на продукт: EMF METER
 • Наличност: В наличност
 • 430,00лв


Подобни продукти

Антирадиационно хендсфри за GSM със статоскопова слушалка

Антирадиационно хендсфри за GSM със статоскопова слушалка

Не наличен Антирадиационно хендсфри със статоскопова слушалка. Без кабел до ухото. И без електром..

19,99лв

Етикети: Измерване, мерене, GSM, вълни, радиация, RF, EMF, meter, клетките на операторите, антени