Защо е необходим GPS (джи пи ес) на съвременния риболовец.

Защо е необходим джи пи ес на съвременния риболовец.

Това съвременно средство има голямо значение за успешния риболов в днешно време. Прикачен на електрическата лодка с дистанционно управление той запаметява точните кординати на всяка една изнесена въдица. При това положение отпада маркирането на хранителното поле с шамандура. Захранката и стръвта отиват заедно всеки път на едно и също място. Посредством джи пи ес системата много лесно можем да променяме дистанциите на хранителните полета. Това се налага когато нивата на водоемите се променят във времето на нашия риболовен излет. Освен това посредством тази опция, съвременият риболовец може лесно да направи топографска снимка на сектора, в който се извършва неговият риболов. Колкото са повече точките, които могат да се запомнят, толкова по-ясно става откриването на трасетата на придвижващите се дънни риби, а не само на тях. Със джи пи ес системата успешно могат да се проследяват и маршрутите по които се движат трофейните риби. По-горе беше споменато за маркирането на хранителните полета с помощта на шамандури. От моят дългогодишен опит ще спомена, че при наличието на шамандури съм изтървал доста трофейни риби, заради оплитането в шамандурите. Изключително неприятни ситуации особено при нощният риболов. Когато се използва джи пи ес системата съвместно със дистанционния сонар се получава перфектната комбинация за успешният риболов на трофейни риби. Наслука и не забравяйте за хуманното отношение към уловените от нас риби.